Om STEG, senter for stressreduksjon

Anne Lise Helmersen er fra Tromsø og har bodd i Lofoten siden 1999. Hun er utdannet idrettsmassør, ergoterapeut, veileder og mindfulness instruktør og har i tillegg en master i rehabilitering. Hun har lang erfaring fra arbeid med mennesker. 7 år som selvstendig næringsdrivende idrettsmassør, 11 år med rehabilitering på sykehus og er gründeren bak STEG. Hun har 25 års erfaring med meditasjon og mindfulness.

Hun har en enkel, konkret og praktisk tilnærming i sin formidling.

Anne Lise har forsket på rehabilitering og hvordan arbeide med fremdrift i komplekse pasientprosesser.

I 2016 opplevde Anne Lise et bevissthetskifte og har siden da hatt en indre fred og ro. Etter dette bevissthetsskrifte har hun utviklet STEG- metoden. Hun  lærer nå andre mennesker hvordan de kan redusere stress ved å styrketrene hjernen sin, bli bevisst på seg selv og den de er og være våken og tilstede i livet sitt. Dette slik at de tar kloke valg i forhold til egne verdier og står stødig og sterkt i seg selv, uansett hva som måtte skje.

STEG- metoden er basert på forskning, fagkunnskap og egne erfaringer. Fagkunnskap og forskning på rehabilitering, ergoterapi, kvalitet og forbedringsarbeid i prosessarbeid, kommunikasjon, kompleksitetsteori, smerterehabilitering, mindfulness og meditasjon.

STEG- metoden er også basert på Anne Lises egen historie og erfaringer med smerter, traumer og utmattelse og pasienters tilbakemelding på erfaringer med hva som har virket og hva deres behov og ønsker har vært.

I tillegg har Anne Lise sett og erfart hvordan negativt stress og smerter hos mennesker, destruktiv adferd og mønster fra historien som vi alle har, kan bidra til sykdom og lidelser hos den enkelte. Hun har også erfart at de fleste vet for lite om hvordan stress over tid påvirker kroppen og livene våre og hvordan den enkelte selv kan redusere det. Det er kunnskaper og ferdigheter Anne Lise mener vi ikke har lært, som vi nå trenger å lære mer om.

Stress er komplekst og for mange vanskelig å forstå. Derfor har Anne Lise laget en trening over 8 uker slik at det er mulig for den enkelte å lære seg kunnskaper om hvordan stress påvirker oss og å øve praktiske og konkrete ferdighetene, slik at de selv kan redusere stresset.

Gjennom å være medlem på Stegakademiet eller delta på våre helg og dagsretreat, får du lære temaer i STEG- metoden og en praktisk og konkret tilnærming. Ved å praktisere øvelsene jevnlig kan du få en større bevissthet om deg selv og årsakene til dine utfordringer, en økt bevissthet rundt hvordan du tenker, handler og opprettholder stresset. Tankene våre vandrer både i fortid og i framtid, men i øyeblikket er det ikke stress, bekymringer og problemer. Og du øves i å møte livets stress og utfordringer med en indre ro og styrke.

Det er nå mange som nå deltar på Stegakademiet og på helg og dagsretreat og tilbakemeldingene er at de blir mer bevisst og ser med klarhet hva som foregår i livet sitt. Dette legger et grunnlag for å arbeide systematisk med å redusere stress, styrke oppmerksomhet, bevisstheten og konsentrasjon og mestre hverdagslivets utfordringer – å skape en ro, glede, balanse og kjærlighet i livet… som varer.

Gratis ett minutts meditasjon for travle mennesker på fartenFinn indre ro i en travel hverdag!

Denne ett minutts meditasjon kan du høre en gang og lære deg, og bruke den i din hverdag. Du har den med deg overalt når du trenger en liten pause for å roe hjernen, sinnet og kroppen og lade batteriene. Et enkelt verktøy for å få ned stresset i hverdagen din.